Hướng dẫn tải game

Bước 1:

- Bấm chọn

- Hệ thống sẽ chuyển sang App Store

Bước 2:

- Chọn biểu tượng trò chơi để cài đặt

- Tên: Hero Star Fly

- (Chúng tôi đặt tên khác vì Apple Store kiểm soát rất gắt)

Bước 3:

- Trở về màn hình chính

- Chọn biểu tượng SaoVip để trải nghiệm